power button

  • Tạo Jumpers như thể hiện trong sơ đồ hoặc thay thế các thành phần được hiển thị. Cách bật nút tắt nếu bản in bị hỏng và bạn có thể thực hiện bước nhảy từ điểm dưới cùng của nút đến điện trở được hiển thị. Nhưng nếu bản in cũng bị hỏng thì bạn sẽ không thể sửa nó nhiều hơn. Bởi vì các liên kết tiếp theo đi đến uem. (Source : U2U GSM) 
error: Content is protected !!