insert sim ways

  • Tạo Jumpers như thể hiện trong sơ đồ (xem hình) hoặc thay thế các thành phần được hiển thị. Sơ đồ này cho thấy cách giải quyết vấn đề “Insert Sim” trong nokia 2626 với chân sạc. Rửa đế sạc bằng bất kỳ ctc hoặc chất lỏng rửa điện tử. Nếu vẫn không giải quyết được thì hãy thay thế một chân sạc mới. (Source : U2U GSM) 
error: Content is protected !!