Ca Dao Mẹ

  • 01. Ca Dao Mẹ Trịnh Công Sơn Khánh Ly 02. Người Mẹ Ô Lý Trịnh Công Sơn Khánh Ly 03. Bông Hồng Cài Áo Phạm Thế Mỹ Khánh Ly 04. Lời Của Mẹ Từ Công Phụng Khánh Ly 05. Quán Thế Âm Phạm Duy Khánh Ly 06. Ru Con Phạm Duy Khánh Ly 07. Lòng Mẹ Y Vân Khánh Ly 08. Lời Mẹ Ru Trịnh Công Sơn Khánh Ly 09. Bà Mẹ Quê Phạm Duy Khánh Ly 10. Mòn Mỏi Từ Công Phụng Khánh Ly 11. Bà Mẹ Gio Linh Phạm Duy Khánh Ly 12. Ngủ Đi Con Trịnh Công Sơn Khánh Ly Khánh Ly (1992) – Ca Dao Mẹ, Hòa âm: Trầm Tử Thiêng
error: Content is protected !!