Pin : Nokia BLC-2 Hammer

200,000 

Tương thích với dòng máy: Nokia 1220, Nokia 1261, Nokia 2260, Nokia 2275, Nokia 3310, Nokia 3315, Nokia 3320, Nokia 3330, Nokia 3350, Nokia 3360, Nokia 3385, Nokia 3390, Nokia 3395, Nokia 3410, Nokia 3510, Nokia 3510i, Nokia 3520, Nokia 3530, Nokia 3560, Nokia 3570, Nokia 3585, Nokia 3585i, Nokia 3586, Nokia 3586i, Nokia 3587i, Nokia 3588i, Nokia 3589i, Nokia 3590, Nokia 3595, Nokia 3810, Nokia 5510, Nokia 6010, Nokia 6650, Nokia 6651, Nokia 6800, Nokia 6810

Mã: nokia-blc-2-hammer-battery Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Tương thích với dòng máy: Nokia 1220, Nokia 1261, Nokia 2260, Nokia 2275, Nokia 3310, Nokia 3315, Nokia 3320, Nokia 3330, Nokia 3350, Nokia 3360, Nokia 3385, Nokia 3390, Nokia 3395, Nokia 3410, Nokia 3510, Nokia 3510i, Nokia 3520, Nokia 3530, Nokia 3560, Nokia 3570, Nokia 3585, Nokia 3585i, Nokia 3586, Nokia 3586i, Nokia 3587i, Nokia 3588i, Nokia 3589i, Nokia 3590, Nokia 3595, Nokia 3810, Nokia 5510, Nokia 6010, Nokia 6650, Nokia 6651, Nokia 6800, Nokia 6810

error: Content is protected !!