Cáp dữ liệu / cáp sạc

Kết nối điện thoại di động của bạn với máy tính thông qua cáp USB đảm bảo tính ổn định cao hơn cho việc truyền dữ liệu , điều cần thiết để hoạt động với Nokia PC Suite hoặc sửa đổi cấu hình của điện thoại di động

Showing all 3 results

error: Content is protected !!