TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ : VẬT LIỆU (2511293912329856)

Dưới đây là từ vựng Anh ngữ về tên vật liệu, được con người chế tạo thành những đồ dùng, vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày.

(Nguồn : @luyenthiIELTS123)

error: Content is protected !!