[TIẾNG ANH] 10 NOTES THẦN THÁNH, BẮN TIẾNG ANH TUYỆT DIỆU MỌI NƠI MỌI LÚC

7 cách nói khi muốn than phiền
7 cách nói bằng tiếng Anh khi muốn than phiền
8 cách nói khi muốn bày tỏ sự quan tâm
8 cách nói bằng tiếng Anh khi muốn bày tỏ sự quan tâm
8 cách nói khi muốn động viên ai đó
8 cách nói bằng tiếng Anh khi muốn động viên ai đó
8 cách nói khi muốn khen ngợi ai đó
8 cách nói bằng tiếng Anh khi muốn khen ngợi ai đó
8 cách nói khi muốn ngắt lời ai đó
8 cách nói bằng tiếng Anh khi muốn ngắt lời ai đó
8 cách nói khi muốn yêu cầu giúp đỡ
8 cách nói bằng tiếng Anh khi muốn yêu cầu giúp đỡ
9 cách nói khi muốn bày tỏ sự lo lắng
9 cách nói bằng tiếng Anh khi muốn bày tỏ sự lo lắng
10 cách nói khi muốn nói không, hay muốn từ chối
10 cách nói bằng tiếng Anh khi muốn nói không, hay muốn từ chối
10 cách nói khi muốn bày tỏ sự cảm ơn hoặc xin lỗi
10 cách nói bằng tiếng Anh khi muốn bày tỏ sự cảm ơn hoặc xin lỗi
12 cách nói khi hẹn hò ai đó
12 cách nói bằng tiếng Anh khi hẹn hò ai đó

(Nguồn : @Tienganhgiaotieplangmaster)

error: Content is protected !!