HỌC NGAY SỐ ĐẾM, SỐ THỨ TỰ ĐỌC VANH VÁCH TỪ 1 ĐẾN 100

HỌC NGAY SỐ ĐẾM, SỐ THỨ TỰ ĐỌC VANH VÁCH TỪ 1 ĐẾN 100

💛1️⃣2️⃣ HỌC NGAY SỐ ĐẾM, SỐ THỨ TỰ ĐỌC VANH VÁCH TỪ 1 ĐẾN 100 3️⃣4️⃣💛 💖 Tìm hiểu ngay tại Langmaster Learning System – Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: https://langmaster.edu.vn/lls2 ❣️ 1 one ➡️ 1st first ❣️ 2 two ➡️ 2nd second❣️ 3 three ➡️ 3rd third❣️ 4 four ➡️ 4th fourth❣️ 5 five ➡️ 5th fifth❣️ 6 six ➡️ 6th sixth ❣️ 7 seven ➡️ 7th seventh ❣️ 8 eight ➡️ 8th eighth❣️ 9 nine ➡️ 9th ninth❣️ 10 ten ➡️ 10th tenth❣️ 11 eleven ➡️ 11th eleventh❣️ 12 twelve ➡️ 12th twelfth❣️ 13 thirteen ➡️ 13th thirteenth❣️ 14 fourteen ➡️ 14th fourteenth❣️ 15 fifteen ➡️ 15th fifteenth❣️ 20 twenty ➡️ 20th twentieth❣️ 21 twenty one ➡️ 21st twenty first❣️ 22 twenty two ➡️ 22nd twenty second❣️ 23 twenty three ➡️ 23rd twenty third❣️ 24 twenty four ➡️ 24th twenty fourth❣️ 30 thirty ➡️ 30th thirtieth❣️ 40 forty ➡️ 40th fortieth❣️ 50 fifty ➡️ 50th fiftieth❣️ 60 sixty ➡️ 60th sixtieth❣️ 70 seventy ➡️ 70th seventieth❣️ 80 eighty ➡️ 80th eightieth❣️ 90 ninety ➡️ 90th ninetieth❣️ 100 one hundred ➡️ 100th one hundredthNguồn: Tổng hợp.🎁 Trải nghiệm ngay một lớp học vui nhộn, nhưng không kém phần bổ ích và hiệu quả bằng cách đăng ký học thử miễn phí ngay hôm nay thôi: https://langmaster.edu.vn/lls2/…! ❤ Hoặc để lại SĐT để được tư vấn tận tình nhé!

Người đăng: Tiếng Anh giao tiếp Langmaster vào Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019
❣️ 1 one ➡️ 1st first
❣️ 2 two ➡️ 2nd second
❣️ 3 three ➡️ 3rd third
❣️ 4 four ➡️ 4th fourth
❣️ 5 five ➡️ 5th fifth
❣️ 6 six➡️ 6th sixth
❣️ 7 seven ➡️ 7th seventh
❣️ 8 eight ➡️ 8th eighth
❣️ 9 nine ➡️ 9th ninth
❣️ 10 ten ➡️ 10th tenth
❣️ 11 eleven ➡️ 11th eleventh
❣️ 12 twelve ➡️ 12th twelfth
❣️ 13 thirteen ➡️ 13th thirteenth
❣️ 14 fourteen ➡️ 14th fourteenth
❣️ 15 fifteen ➡️ 15th fifteenth
❣️ 20 twenty ➡️ 20th twentieth
❣️ 21 twenty one ➡️ 21st twenty first
❣️ 22 twenty two ➡️ 22nd twenty second
❣️ 23 twenty three ➡️ 23rd twenty third
❣️ 24 twenty four ➡️ 24th twenty fourth
❣️ 30 thirty ➡️ 30th thirtieth
❣️ 40 forty ➡️ 40th fortieth
❣️ 50 fifty ➡️ 50th fiftieth
❣️ 60 sixty ➡️ 60th sixtieth
❣️ 70 seventy ➡️ 70th seventieth
❣️ 80 eighty ➡️ 80th eightieth
❣️ 90 ninety ➡️ 90th ninetieth
❣️ 100 one hundred ➡️ 100th one hundredth

(Nguồn: Tiếng Anh giao tiếp Langmaster)

error: Content is protected !!