Tất cả TIỀN TỐ thông dụng nhất, ai cũng phải nắm thật vững

Tiền tố Dis-
Tiền tố Dis-
Tiền tố Dis-
Tiền tố Dis-
Tiền tố In-
Tiền tố In-
Tiền tố In-
Tiền tố In-
Tiền tố Im-
Tiền tố Im-
Tiền tố Multi-
Tiền tố Multi-
Tiền tố Over-
Tiền tố Over-
Tiền tố Over-
Tiền tố Over-
Tiền tố Super-
Tiền tố Super-
Tiền tố Un-
Tiền tố Un-
Tiền tố Un-
Tiền tố Un-

(Nguồn: Tiếng Anh giao tiếp Langmaster )

error: Content is protected !!